Tuyển dụng 20 nhân viên chăm sóc khách hàng #14

Số lượng:

15 - 20 nhân viên

Mô tả công việc:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Thời hạn nộp CV:

20/06/2022

Xem chi tiết

Tuyển dụng 20 nhân viên chăm sóc khách hàng #13

Số lượng:

15 - 20 nhân viên

Mô tả công việc:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Thời hạn nộp CV:

20/06/2022

Xem chi tiết
defaut-post-image

Tuyển dụng 20 nhân viên chăm sóc khách hàng #12

Số lượng:

15 - 20 nhân viên

Mô tả công việc:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Thời hạn nộp CV:

20/06/2022

Xem chi tiết

Tuyển dụng 20 nhân viên chăm sóc khách hàng #11

Số lượng:

15 - 20 nhân viên

Mô tả công việc:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Thời hạn nộp CV:

20/06/2022

Xem chi tiết

Tuyển dụng 20 nhân viên chăm sóc khách hàng #10

Số lượng:

15 - 20 nhân viên

Mô tả công việc:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Thời hạn nộp CV:

20/06/2022

Xem chi tiết
defaut-post-image

Tuyển dụng 20 nhân viên chăm sóc khách hàng #9

Số lượng:

15 - 20 nhân viên

Mô tả công việc:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Thời hạn nộp CV:

20/06/2022

Xem chi tiết

Tuyển dụng 20 nhân viên chăm sóc khách hàng #8

Số lượng:

15 - 20 nhân viên

Mô tả công việc:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Thời hạn nộp CV:

20/06/2022

Xem chi tiết

Tuyển dụng 20 nhân viên chăm sóc khách hàng #7

Số lượng:

15 - 20 nhân viên

Mô tả công việc:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Thời hạn nộp CV:

20/06/2022

Xem chi tiết
defaut-post-image

Tuyển dụng 20 nhân viên chăm sóc khách hàng #6

Số lượng:

15 - 20 nhân viên

Mô tả công việc:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Thời hạn nộp CV:

20/06/2022

Xem chi tiết

Tuyển dụng 20 nhân viên chăm sóc khách hàng #5

Số lượng:

15 - 20 nhân viên

Mô tả công việc:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Thời hạn nộp CV:

20/06/2022

Xem chi tiết

Tuyển dụng 20 nhân viên chăm sóc khách hàng #4

Số lượng:

15 - 20 nhân viên

Mô tả công việc:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Thời hạn nộp CV:

20/06/2022

Xem chi tiết
defaut-post-image

Tuyển dụng 20 nhân viên chăm sóc khách hàng #3

Số lượng:

15 - 20 nhân viên

Mô tả công việc:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Thời hạn nộp CV:

20/06/2022

Xem chi tiết

Khai giảng lớp học mới

IEC mang lại khoá học chất lượng cao dành cho học viên không chỉ tại Việt Nam mà còn đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài

Đăng ký nhận
tư vấn miễn phí

Hãy nhập các thông tin của bạn ở phần form bên dưới và gửi lại cho chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những thông tin mới nhất

  5
  Ngày
  08
  Giờ
  30
  Phút
  42
  Giây